LEAN PRODUCTION – Basic level

Дата:

30 януари 2018, вторник

Час:

09:00 - 18:00

Достъп:

Входен билет

Място:

Учебна зала на Алфа Куолити, ет.1/ап.1, София, кв. Лозенец, бул. Никола Вапцаров 27

За контакти:

Ваня Филиповска, 02 868 75 31 • 02 862 49 03 • 0882 606008 • 0882 626060, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолитит

За събитието

LEAN PRODUCTION – Basic level представя в систематизиран вид базовите принципи и работните методи на Lean Production – подходът за организиране на супер ефективно производство, с къс цикъл и ниски разходи, чрез премахване на излишните ресурси и процеси. Lean Production е представен с оглед на практическите приложения в български условия. Вече има български опит и ние искаме да го споделим с този семинар

ТЕМАТИКА

Описване и измерване на производството
Идентифициране и управление на тесните места (TOC)
Картографиране на потока на добавяне на стойност (VSM)
Непрекъснат производствен поток и Точно навреме (JIT)
Обратно планиране (IP) и Поток с изтегляне (Pull Flow)
Много видове излишни ресурси и дейности (Muda)
Рационализирани работни места и участъци (5 S)
Накъсване на производствените серии (SSP)
Бърза смяна/пренастройка на оборудването (SMED)
Тотална продуктивна поддръжка на производственото оборудване (TPM)
Всеобщо участие в постоянни подобрения (Kai Zen)

ПРОГРАМА НА ОБУЧЕНИЕТО

МЕТОД НА РАБОТА

Мултимедийни презентации на темите, обогатени с примери от чуждестранни фирми в България и чисто български фирми. Въпроси за дискутиране, задачи за домашно и примерни задания за практикуми по всяка от темите на семинара