Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V)

Приключило

23 март 2018

Варна

Курс за придобиване на квалификационна група по електробезопасност (I-V)

Дата:

23 март 2018, петък

Час:

10:00 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

офис на "Служба по трудова медицина - ЛТМ" ООД, партер, Варна, ул. „Роза“ № 38

За контакти:

0886 198 468 – Тереза Цанева, 0882 597 629 – Галина Атанасова, E-Mail

За събитието

На 23.03.2018 г. ЦПО към „Служба по трудова медицина –ЛТМ“ ООД организира курс за придобиване на квалификационна група /от 1-ва до 5-та/ по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

1. Курсът е предназначен за:

– общи и строителни работници, бояджии, монтажници и др., изпълняващи работи, при които е възможно възникване на опасност за поражение от електрически ток;
– работници, които при работа използват ръчни и преносими електроинструменти от клас I на защита срещу поражение от електрически ток (със защитен проводник – зануляване, защитно заземяване или защитно изключване).;
– начинаещите работници, които не се допускат до самостоятелна работа и работят под прякото ръководство на електроспециалист с не по-ниска от трета квалификационна група;
– електротехнологическият персонал – електрозаварчици, електрошлосери, машинисти от електротранспорта, кранисти на кранове с електрическо задвижване и др.;
– изпълнителските кадри, на които се възлага самостоятелно извършване на работа;
– оперативният и оперативно-ремонтният персонал;
– лицата, които ръководят и/или обучават работници с първа и втора квалификационна група;
– допускащите, наблюдаващите или изпълнителите на работа с наряд;
– настройчиците на КИП и А, лаборантите в електролаборатории, специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника, средства за диспечерско и технологично управление и др.;
– лицата, които организират, ръководят и контролират работите по техническата експлоатация, оперативното обслужване, ремонтите, реконструкциите и модернизациите;
– издаващите наряди, нареждания и отговорните ръководители;
– лицата, които извършват висококвалифицирани работи по настройки, изпитвания, измервания;
– техническите ръководители, упълномощени от работодателя да ръководят дейностите по обслужване, ремонт и контрол, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V;
– издаващите наряди и нареждания, отговорните ръководители за работа по електрообзавеждането с напрежение над 1000 V;
– ръководителите на служби/отдели по експлоатация и безопасност при работа, когато електрообзавеждането е с напрежение до и над 1000 V.

2. Продължителност на курса: 8 уч. ч.

На участниците се издава Удостоверение за придобита квалификационна група по електробезопасност, съгласно Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000V и Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

3. Дата и място на провеждане:

23.03.2018г. , гр. Варна, ул. „Роза“ № 38, партер. Начало на курса: 10:00 часа.

4. Такса за участие: 50.00лв. на лице

5. Плащане:

Извършва се по банковата сметка на  “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД:

ТОКУДА БАНК АД, IBAN: BG 58CREX92601056661801, BIC: CREXBGSF

6. Регистрация:

Заявете участието си в курса по e-mail:  stmltmvarna@gmail.com или телефон:

Връзка с нас:

Офис – тел.: 052 305 533

0882 597 629  – Галина Атанасова

0886 198 468 – Тереза Цанева