Курс „Управление на складови стопанства“

Приключило

3 - 4 Дек. 2018

София

Курс „Управление на складови стопанства“

Дата:

3 - 4 Дек. 2018, понеделник - вторник

Час:

10.00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала "Китов център", ул. Люлин планина 33а, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

3 -4 декември 2018 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

ВЪВЕДЕНИЕ

Терминология и дефинции.

Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки:

Верига на доставки – поглед отгоре.
Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.
ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ

Типове складове – класификации.

Типове складове според начина на съхранение на товарни единици.

Ключови характеристики на складовете.

СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА

Складови операции.

Функционални зони при процесите на складиране.

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА

Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства.

Видове стелажни системи.

Анализ и избор на стелажни системи.

Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради.

Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда.

МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ

Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства.

ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ

Видове товарни единици за стоки и материали.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS)

Системи за управление на складови стопанства (WMS) – общ преглед.

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ

Цели на инвентаризацията.

Варианти за организация при инвентаризации.

KPI’S

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 340 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.