Курс „Управление на складови стопанства“

Приключило

11 - 12 февр. 2019

София

Курс „Управление на складови стопанства“

Дата:

11 - 12 февр. 2019, понеделник - вторник

Час:

10:00 - 17:15

Достъп:

Такса участие

Място:

Зала "Китов център", ул. Люлин планина 33а, София, София

За контакти:

Росица Стоянова, 02 9515854; 0892 241171, E-Mail

Организатори:

Китов център ЕООД

За събитието

11 – 12 февруари 2019 г., 10.00 – 17.15 часа
София, зала КИТОВ ЦЕНТЪР, ул. „Люлин планина” № 33а
Лектор: Георги Христов – специалист по стопанска логистика

ВЪВЕДЕНИЕ. Терминология и дефинции. Роля и място на складовите стопанства във веригата на доставки. Верига на доставки – поглед отгоре.
Роля и място на отделните функции във веригата на доставки. Връзки между тях.

ТИПОВЕ СКЛАДОВЕ. Типове складове – класификации. Типове складове според начина на съхранение на товарни единици. Ключови характеристики на складовете.

СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ И ФУНКЦИОНАЛНИ ЗОНИ В СКЛАДА. Складови операции. Функционални зони при процесите на складиране.

ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ И СИСТЕМИ, ИЗПОЛЗВАНИ В СКЛАДОВИТЕ СТОПАНСТВА. Технологично оборудване и системи, използвани в складовите стопанства. Видове стелажни системи. Анализ и избор на стелажни системи. Подемно-транспортно оборудване в складовите сгради. Анализ и избор на подемно-транспортно оборудване в складовата сграда.

МЕТОДИЧЕСКА ОСНОВА НА ПРОЕКТИРАНЕТО НА СКЛАДОВЕ. Критерии за оптимално изграждане на съвременни складови сгради и стопанства.

ВИДОВЕ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА СТОКИ И МАТЕРИАЛИ.

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАДОВИ СТОПАНСТВА (WMS).

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ. Цели на инвентаризацията. Варианти за организация при инвентаризации.

KPI’S.

 

Участниците в обучението получават сертификат за участие.

Цена 340 лева без ДДС.
Втори и следващ участник от една организация ползват 10% отстъпка.

Сумата се превежда по сметката на КИТОВ ЦЕНТЪР ЕООД
BG13BUIB98881045896700; BIC: BUIBBGSF

В цената са включени лекции, кафе -паузи и обяди – кетъринг “Мати Ди”

В платежното нареждане моля впишете датата на семинара.

Краен срок за записване – до попълване на местата.

Местата за семинара са ограничени. Заявката е активна при получено плащане.