Курс по Мениджмънт и Лидерство

Приключило

16 февруари 2019

София

Курс по Мениджмънт и Лидерство

Дата:

16 февруари 2019, събота

Час:

10:00 - 13:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

MG Academy, София, ул. Екзарх Йосиф №86, ет. 4

За контакти:

+359 878 723 699, E-Mail

Организатори:

MG Academy

За събитието

„Мениджмънт и Лидерство“ е уникална обучителна програма, организирана от MG Academy, която цели да развие в курсистите необходимите Soft Skills, за да станат успешни мениджъри.

Курсът е подходящ както за хора, заемащи ръководни позиции, така и за хора, които искат да станат такива.

Предвидени са редица упражнения и тестове, които да Ви помогнат да разберете по-добре не само себе си, но и хората, с които работите.

По време на обучението ще бъдат покрити следните теми:

Модул: Основи на мениджънта

1. Мениджмънт и Лидерство – Въведение / Introduction to Management and Leadership
2. Управленско поведение / Management behaviors
3. Провеждане на интервю за работа / Handling job interview
4. Управление на стреса / Stress management
5. Оценка на ситуацията / Situation Appraisal
6. Разрешаване на проблеми / Problem Solving
7. Взимане на решения / Decision Making
8. Бизнес анализ / Business analysis
9. Управление на проекти / Project management
10. Презентационни умения / Presentation skills
11. Фирмена комуникация / Advanced Company Communications

Модул: Емоционално интелигентен Лидер

1. Емоционално интелигентен Лидер – Въведение / Introduction to emotional intelligent Leader
2. Емоционална интелигентност/Emotional intelligence (EQ)
3. Управление на промените / Change Management
4. Управление на времето / Time management
5. Транзакционен анализ / Transnational analysis
6. Ефективна комуникация / Effective communication
7. Разрешаване на конфликти / Handling conflicts
8. Изграждане на екип / Building a team
9. Мотивация / Motivation
10. Управление на ефективността / Performance management

Продължителност: 80 уч.часа
Лектор: Д-р Мариян Генчев
За повече информация и записвания: http://mgacademy.bg/services/management-and-leadership/