Курс по Енергийна Ефективност

Приключило

28 май - 1 юни 2018

София

Курс по Енергийна Ефективност

Дата:

28 май - 1 юни 2018, понеделник - петък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

бул. "Христо Смирненски 1" (УАСГ), блок Б, стая 109, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Курсът ще се проведе в три етапа – теоретичен, практически и изпити.

Първият етап (теоретичен) ще е с продължителност 5 дни и ще се проведе в гр. София. Вторият етап (практически) ще е с продължителност 3 дни и ще се изразява в демонстрация и придобиване на опит за измерване и изчисляване на енергийна консумация на избрано от курсистите съоръжение в зависимост от нуждите на съответното ВиК дружество с цел изготвяне на проектно предложение за енергийно ефективно решение. За целта на курсистите ще бъдат предоставени средства – измервателни уреди и софтуерни решения, с които те да могат да боравят. Като част от практическото обучение се предвижда посещение на енергийно независима помпена станция в София-област. След втория етап курсистите ще могат да ползват измервателните уреди на БАВ и да ползват при необходимост експерт от БАВ за извършване на енергийния одит и изготвянето на съответният план за енергийна ефективност. Третият етап (изпити) е свързан с представяне на резултатите от направени измервания с предоставената апаратура и изготвено проектно предложение за енергийно ефективно решение на дадено съоръжение. Неговата продължителност ще е 1 ден.