Курс „Основи на програмирането“

Приключило

28 януари 2017

София

Курс „Основи на програмирането“

Дата:

28 януари 2017, събота

Час:

10:00 - 13:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Devise Expert, София, бул. Княз Ал. Дондуков 43

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Devise Expert

За събитието

Пакетът “Програмиране на C, C++ и Java”, включва три курса, които имат за цел да ви запознаят с възможностите и програмирането на тези широко използвани езици за програмиране.

Съдържанието и последователността на представените в пакета курсове позволява оптимално да усвоите синтаксиса, принципите и идеите на езиците за програмиране C, C++ и Java и ще формира една добра основа за развитие в областта на приложното програмиране.