Курс „Java MVC Frameworks – Spring“

Приключило

2 юли - 25 авг. 2018

София

Курс „Java MVC Frameworks – Spring“

Дата:

2 юли - 25 авг. 2018, понеделник - събота

Час:

13:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Софтуерен университет (СофтУни), зала Creative, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

СофтУни

За събитието

Курсът „Spring MVC“ ще ви научи как се изграждат съвременни Java уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Hibernate / Spring Data и други Java технологии. Изучава се технологичната платформа Spring Framework, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Thymeleaf / JSP view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Hibernate, Spring Data и MySQL. Курсът включа и по-сложни теми от Java уеб разработката със Spring Framework като работа с потребители, роли и сесии, използване на AJAX, кеширане, сигурност на уеб приложенията и работа с библиотеки от MVC контроли. Включват се няколко практически лабораторни упражнения (лабове) и работилници за изграждане на цялостни, пълнофункционални Spring MVC уеб приложения с Java, Hibernate и MySQL. Курсът включва работа по екипен проект за изграждане на Java уеб приложение и завършва с практически изпит по уеб разработка със Spring MVC.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

 • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Тестване и деплойване
 • Previous
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Тестване и деплойване
 • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Тестване и деплойване
 • Създаване на уеб приложения с работната рамка Spring MVC
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Next

ТЕМИ

1 RESOURCES
2 COURSE INTRODUCTION
3 SPRING BOOT INTRODUCTION
4 SPRING ESSENTIALS
5 SPRING BOOT MVC – ESSENTIALS – EXERCISE
6 SPRING BOOT MVC – THYMELEAF ENGINE
7 SPRING BOOT MVC – THYMELEAF – EXERCISE
8 SPRING BOOT MVC – FILTERS
9 SPRING BOOT MVC – FILTERS – EXERCISE
10 SPRING BOOT MVC – SPRING SECURITY
11 SPRING BOOT MVC – THYMELEAF & FILTERS – EXERCISE
12 SPRING BOOT MVC – THE RIGHT WAY: ARCHITECTURE
13 SPRING BOOT MVC WORKSHOP – EXERCISE
14 SPRING BOOT MVC – THE RIGHT WAY: CONTROL FLOW
15 SPRING BOOT MVC – THE RIGHT WAY – EXERCISE
16 SPRING WEB API – INTRODUCTION
17 SPRING WEB API – EXERCISES
18 SPRING WEB API – REST SERVICES
19 SPRING WEB API – REST SERVICES – EXERCISES
20 SPRING COOKBOOK
21 SPRING COOKBOOK – EXERCISE
22 SPRING – UNIT TESTING
23 SPRING – UNIT TESTING – EXERCISES
24 WORKSHOP
25 WORKSHOP
26 WORKSHOP
27 PROJECT DEFENSES