Курс „GDPR – от подготовка до изпълнение“

Приключило

23 апр. - 3 май 2018

София

Курс „GDPR – от подготовка до изпълнение“

Дата:

23 апр. - 3 май 2018, понеделник - четвъртък

Час:

19:00 - 22:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Софтуерен университет (СофтУни), зала Knowledge, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

SoftUni Digital

За събитието

Регламент 2016/679 ( Общ регламент за защита на личните данни – GDPR) ще започне да се прилага от 25 май 2018 г. Той представлява най-мащабната промяна в европейското законодателство в областта на защитата на личните данни от 20 години насам. GDPR изцяло реформира и заменя действащите правила и изисквания в сферата на защита на личните данни. Целта на курса е да запознае аудиторията с новите моменти, които Регламента налага и да даде отговори на някои ключови въпроси, които да подпомогнат практическото прилагане на Общия регламент.

Курсът също така цели да разясни и редица нови задължения към администраторите на лични данни, както и какви стъпки е необходимо да предприемете, за да отговаря бизнесът ви на новите изисквания. Регламентът засяга всички организации, които имат достъп и обработват лични данни на клиенти, работници и служители, доставчици и др. Практически това засяга всички бизнеси.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

  • Kакви са новите моменти в областта на защитата на личните данни, въведени с GDPR
  • Oсновни понятия, действия, процеси, задължения и отговорности в процеса по събиране, обработка, съхранение и трансфер на лични данни
  • Kакви са новите правни възможности пред гражданите да упражнят правата си
  • Kак да анализираш процесите по събиране, обработка, съхранение и трансфер на лични данни в организацията, която представляваш
  • Kаква е ролята на длъжностното лице по защита на данните
  • Новите задължения, които GDPR въвежда за администраторите и обработващите лични данни

ТЕМИ

1 РЕСУРСИ
2 ОБЩ РЕГЛАМЕНТ ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
3 GDPR И ДИГИТАЛНИЯ МАРКЕТИНГ НА НИВО КОМПАНИЯ
4 ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
5 ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И РЕШЕНИЯ В ОТГОВОР НА GDPR
6 ИЗПИТ

Курсът е насочен към всички, без значение от това дали притежават собствен бизнес, т.е. дали са администратори на лични данни или представляват такива организации, а също така към хора, които проявят интерес към материята.