Курс „C# MVC Frameworks – ASP.NET Core“

Приключило

2 юли - 26 авг. 2018

София

Курс „C# MVC Frameworks – ASP.NET Core“

Дата:

2 юли - 26 авг. 2018, понеделник - неделя

Час:

13:30

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

Организатори:

СофтУни

За събитието

Курсът „ASP.NET Core“ ще ви научи как се изграждат съвременни уеб приложения с архитектурата Model-View-Controller, използвайки HTML5, бази данни, Entity Framework Core и други технологии. Изучава се технологичната платформа ASP.NET Core, нейните компоненти и архитектура, създаването на MVC уеб приложения, дефинирането на модели, изгледи и частични изгледи с Razor view engine, дефиниране на контролери, работа с бази данни и интеграция с Entity Framework Core, LINQ и SQL Server. Курсът включа и по-сложни теми като работа с потребители, роли и сесии, използване на AJAX, кеширане, сигурност на уеб приложенията, уеб сокети и SignalR и работа с библиотеки от MVC контроли. Включват се няколко практически лабораторни упражнения (лабове) и работилници за изграждане на цялостни, пълнофункционални ASP.NET Core уеб приложения. Курсът включва работа по екипен проект за изграждане на уеб приложение и завършва с практически изпит по уеб разработка с ASP.NET Core.

Курсът е част от цялостната програма с C# курсове и уроци за обучение по професия „C# програмист“ в Софтуерния университет.

УМЕНИЯ, КОИТО ЩЕ ПРИДОБИЕШ

 • Създаване на уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Тестване и деплойване
 • Previous
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Тестване и деплойване
 • Създаване на уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Асинхронна манипулация на съдържанието посредством Ajax
 • Работа с потребители, роли и сесии
 • Генериране на HTML съдържание чрез шаблони
 • Тестване и деплойване
 • Създаване на уеб приложения с работната рамка ASP.NET Core
 • Създаване на сървърни скриптове отговарящи на REST стандарта
 • Next

ТЕМИ

1 RESOURCES
2 COURSE INTRODUCTION
3 ASP.NET CORE INTRODUCTION
4 EXERCISE – SIMPLE APPLICATION
5 ESSENTIALS
6 ESSENTIALS – EXERCISE – MVC APP
7 ESSENTIALS – EXERCISE – EXTENDING THE APP
8 ESSENTIALS – EXERCISE – ADDING USERS
9 RAZOR ENGINE
10 RAZOR & FILTERS – EXERCISE – MVC APP
11 FILTERS
12 RAZOR & FILTERS – EXERCISE – ADDING FILTERS
13 IDENTITY
14 THE RIGHT WAY: ARCHITECTURE
15 IDENTITY & ARCHITECTURE – EXERCISE – MVC APP WITH AREAS
16 ARCHITECTURE – EXERCISE – THIN CONTROLLERS
17 THE RIGHT WAY: CONTROL FLOW
18 THE RIGHT WAY – EXERCISE – MVC APP
19 WEB API – REST SERVICES
20 WEB API – EXERCISES – WEBAPI WITH JWT AUTH
21 COOKBOOK
22 COOKBOOK – EXERCISE – SIGNALR APPLICATION
23 UNIT TESTING
24 UNIT TESTING – EXERCISES – UNIT TESTING & MOCKING
25 WORKSHOP
26 WORKSHOP
27 PROJECT DEFENSES