Курс „Брокер на недвижими имоти“

Приключило

1 - 22 окт. 2018

София

Курс „Брокер на недвижими имоти“

Дата:

1 - 22 окт. 2018, понеделник - понеделник

Час:

18:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

кв. Гео Милев, ул./бул. Шипченски проход № 63, ет 12, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Хорариум: 24 учебни часа.

Занятия: присъствени или онлайн чрез виртуална класна стая с преподавател.

 

Курса е с практическа насоченост и е организиран в четири модула:

 

Модул 1 – Юридическа и нормативна уредба /ЗУТ, договори за наем, покупко – продажба, посредничество, нотариални актове и т.н./

 

Модул 2 – Оценка на имоти. Видове оценки. Методи. Видове строителство.

 

Модул 3 – Кредитиране при покупко – продажба на имот. Възможности  за  кредитиране – физически лица, юридически лица . Необходими документи. Изисквания. Етапи на процеса на кредитиране.

 

Модул 4 – Работа с клиенти – ролеви игри, упражнения.

 

Обучението приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

 

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.

 

Учебната програма е разработена от експерти на Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес“ и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

 

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

 

Малки групи,  Модерна учебна база