Курс „Brand management & Employer branding“

Приключило

27 мар. - 30 май 2018

София

Курс „Brand management & Employer branding“

Дата:

27 мар. - 30 май 2018, вторник - сряда

Час:

09:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

ул. Рикардо Вакарини №8, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

LSPR

За събитието

Основната цел на курса по Brand management & Employer branding е да предостави на участниците необходимите знания как марките могат и следва да бъдат управлявани така, че да се подобри преживяването на потребителите и стойността на марката. Централна тема е как социалните медии и нарастващата сила на социалното влияние формират комуникациите на марката.

Участниците ще преминат през процеса на развитие на един продукт в марка и ще бъдат разгледани такива важни елементи като интелектуална собственост, цели и ползи на бранда. Специално внимание се обръща върху значимостта на стратегическото мислене при управлението на марката, като се фокусира върху позициониране, мисия, идентичност, ангажираност на заинтересованите групи и удължаване на живота на марката. Курсът също разглежда как да се създаде запомнящо се бранд преживяване.

Лекторите ще споделят своя практически опит както по отношение на мениджмънта на марките, така и относно специфичността на изграждането на имиджа на добър работодател и ще представят успешни стратегии и кампании на различни компании и сфери на бизнеса. По време на обучението ще бъдaт представени бизнес казуси от реалния живот от широк спектър от индустрии, за да се предостави на участниците по-добро разбиране за текущите и сложни предизвикателства в областта на brand management & employer branding. Курсът ще разгледа най-добрите практики от водещи организации, които могат да бъдат приложени към предизвикателствата, с които се сблъсква вашата организация.

За кого е предназначен курса:

  • Маркетинг специалисти
  • Employer branding мениджъри
  • HR-мениджъри
  • Комуникационни мениджъри

Курсът продължава 2 месеца и се състои от 6 практически обучения с водещи специалисти от международни компании и организации.