Кръгла маса „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникациите“

Приключило

30 януари 2018

София

Дата:

30 януари 2018, вторник

Час:

14:00 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Българска търговско-промишлена палата, Конферентна зала Б - ет. 1, София, ул. “Искър”№ 9

За контакти:

Кристина Ескенази, E-Mail

За събитието

Съветът по иновации при БТТП, съвместно с Висшето училище по пощи и телекомуникации (ВУПТ) организират на 30 януари 2018 г., вторник от 14,00 ч. кръгла маса на тема: „Върхови иновативни постижения в областта на телекомуникациите“.

Презентации по темата ще представят  проф.д.ик.н. Росица Чобанова – зам. ректор по научни изследвания и международна дейност към ВУПТ, проф. д-р инж. Румен Арнаудов, проф. дфн Тинко Ефтимов, доц. д-р Валери Гочев и гл. ас. д-р инж. Иван Иванов.

Сред гостите ще са представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, представители на индустрията от подотрасъла на IСТ, на подотрасъл „Телекомуникации”, учени, изследователи и университетски преподаватели от областите на науката и на образованието от БАН, СА и университетите, както и представители и на медиите.