Кръгла маса „Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България“

Приключило

30 март 2018

София

Дата:

30 март 2018, петък

Час:

14:00 - 17:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

БТПП, Конферентна зала А, ет. 1, София, ул. “Искър”№ 9

За контакти:

Кристина Есленази, E-Mail

За събитието

Съветът по Иновации при БТПП организира кръгла маса на тема „Иновативни подходи в алтернативния туризъм в Република България“. Събитието ще се проведе на 30 март 2018 г. От 14:00 ч. в Конферентна зала А – ет. 1 в сградата на БТПП на ул. “Искър”№ 9.

На Кръглата маса са поканени представители на Съвета по иновации при БТПП, Съвета на браншовите организации при БТПП, Клуба на смесените палати при БТПП, както и други представители на малкия и средния бизнес извън браншовите организации – членки на БТПП, а също ще участват и представители на индустрията и на отрасъл „ТУРИЗЪМ”, както и на други иновативни отрасли на икономиката ни, учени, изследователи и университетски преподаватели от областите на науката и на образованието от БАН, СА и университетите, както и представители и на медиите.

Участие ще вземат Доц. Д-р Йордан Йорданов, зам.председател на Сдружение „Туризъм”, преподавател в Катедра „Икономика” в Лесотехническия университет, гл. ас. д-р Светлана

Станева,  Лесотехнически университет, консултант по винен туризъм на няколко известни винени бранда, гл. асистент Атанас Казаков, преподавател в катедра „География на туризма” в

Софийския университет „Св. Климент Охридски” и Татяна Димитрова, докторант в катедра „География на туризма” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

В края на събитието има организирана дискусия на по чаша вино във връзка сътрудничеството на туристическия бизнес с науката.

Събитието е безплатно след задължителна регистрация на InnovationBCCI@gmail.com до 28.3.2018 г.