Конференция „Телеком 2018“

Приключило

25 - 26 окт. 2018

София

Конференция „Телеком 2018“

Дата:

25 - 26 окт. 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Националния дом на науката и техниката , София, ул. Раковски № 108 - ФНТС

За контакти:

E-Mail

За събитието

Предстоящата национална конференция с международно участие ТЕЛЕКОМ 2018 е 26-та поред и ще се проведе на 25 и 26 октомври 2018 г. за девета поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

От 1992 до 2009 г. националната конференция ТЕЛЕКОМ се провежда в Международния дом на учените (МДУ) „Фр. Жолио-Кюри“, гр. Варна с активната подкрепа на тогавашния Комитет по пощи и далекосъобщения, Българската телекомуникационна компания и на научните организации и техническите университети в областта на телекомуникациите. От 1994 г. конференцията се провежда ежегодно.

На ТЕЛЕКОМ се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения.