Конференция ТЕЛЕКОМ 2017

Дата:

26 - 27 окт. 2017, четвъртък - петък

Час:

10:00 - 18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

НДНТ, зала 3, Национален дом на науката и техниката, София, ул. Раковски № 108

За контакти:

+(359) 2987-9767, E-Mail

Организатори:

СЕЕС

За събитието

КОНФЕРЕНЦИЯ ТЕЛЕКОМ 2017

Предстоящата юбилейна национална конференция с международно участие „ТЕЛЕКОМ 2017“ е 25-та поред и ще се проведе на 26 и 27 октомври 2017 г. за осма поредна година в Националния дом на науката и техниката (НДНТ) в София на ул. Раковски № 108.

ТЕЛЕКОМ е ежегодна Национална научно-техническа конференция с международно участие, на която се представят и обсъждат широк кръг проблеми на съвременните телекомуникационни системи и мрежи, информационни технологии и електронно управление – от най-новите постижения на теорията до тяхното успешно внедряване в практиката. Целта на конференцията е да създаде условия, възможности и среда за обмен на знания и опит на специалистите от различните области на електронните съобщения. Изнесените доклади, представените научни разработки, презентациите на водещите фирми и дискусиите по време на конференцията спомагат за формирането на нови идеи в областта на бързо развиващите се телекомуникации.

Конференцията ще се проведе в Националния дом на науката и техниката в София, ул. Раковски № 108 – ФНТС. Участието в конференцията се реализира чрез доклади по тематичните направления, презентации на фирми, изложба и кръгла маса.

ОРГАНИЗАТОРИ

Федерация на научно-техническите съюзи (ФНТС)

Съюз по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС)

Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Комисия за регулиране на съобщенията

Технически Университет – София

ТУ-София, Факултет по телекомуникации

ТУ-София, Факултет за френско обучение по електроинженерство

Съюз на учените в България

Асоциация „Телекомуникации“