Конференция Приобщаващо образование 2018

Приключило

3 ноември 2018

София

Конференция Приобщаващо образование 2018

Дата:

3 ноември 2018, събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

За събитието

Уважаеми колеги и приятели,

От името на Център за приобщаващо образование, Ви каним на международната годишна конференция „Приобщаващо образование 2018“, която ще се проведе на 3-ти ноември 2018 г., в Националния дворец на културата, с подкрепата на Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.

В първата част на конференцията ще изследваме различни теми, свързани с екипността, като лидерство по пътя на приобщаващото образование, приобщаването отвъд специалните образователни потребности, изграждането на училищните лидерски екипи за постигане на общоучилищен подход, приобщаване и равенство.

Във втората част ще обърнем внимание на нарастващата нужда на аудиторията да дискутира директно и открито важните въпроси и предизвикателства пред приобщаващото образование в България. Програмата включва два интерактивни дискусионни панела, в рамките на които по двама представители от четирите ключови заинтересовани страни в процеса на приобщаващото образование: учители, директори, специалисти и родители ще дебатират по важни теми, подбрани от Професионалната общност за приобщаващо образование и гласувани за най-актуални от аудиторията на конференцията. По време на дискусията ще може да се включи активно цялата ни аудиторията: в залата и онлайн.