Конференция „Нови технологии в диагностика и терапия на нарушения в развитие“

Приключило

23 - 25 мар. 2018

София

Конференция „Нови технологии в диагностика и терапия на нарушения в развитие“

Дата:

23 - 25 мар. 2018, петък - неделя

Час:

10:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Doolee.eHealth

За събитието

Международна научна конференция, организирирана от Департамент Здравеопазване и социална работа и Департамент Телекомуникации.

Гост-лектори ще бъдат:

• Joel Talcot – Aston University, Birmingham, United Kingdom
• Carol-Ann Murphy – Department of Clinical Therapies, University of Limerick
• David Saldaña, PhD, Department of Developmental and Educational Psychology, University of Sevilla
• Mila Vulchanova, Department of Language and Literature, NTNU, Trondheim, Norway
• Valentin Vulchanov, Department of Language and Literature, NTNU, Trondheim, Norway

Секциите и тематичните направления са:

1.Диагностика и терапия на нарушения на развитието
• Трудности в ученето
• Емоционални и поведенчески разстройства
• Нарушения на слуха
• Умствена изостаналост
• Нарушения от аутистичния спектър

2. Технологии в диагностиката и терапията на нарушения на развитието
• Технологии, асистиращи терапията на езикови нарушения
• Нови технологии в диагностиката и терапията на речевите и езикови нарушения
• Уеб, хибридни и „native“ приложения, уеб базирани приложения за създаване и използване на нови услуги и продукти;

3. Образователни игри и компютърни технологии в диагностиката и терапията на нарушения на развитието
• Образователни компютърни игри
• Програми за компютърно асистирана терапия
• Помощни технологии