Конференция „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“

Приключило

20 юни 2017

София

Конференция „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“

Дата:

20 юни 2017, вторник

Час:

09:00 - 14:30

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, зала Сердика, София

За контакти:

Ева Драгоева, + 359 879 948 480, E-Mail

За събитието

Конференцията „Индустрия, енергетика и климатични промени 2017“ продължава традицията на Индустриален клъстер „Средногорие“да провежда дискусии, ориентирани към актуални проблеми на развитието на българската индустрия и енергетика и на ключови предизвикателства като климатичните промени.

Целта на форума е да бъдат представени и обсъдени актуалните европейска и държавна политика и пазарни регулации в енергетиката, както и опит и позиции на производители, търговци на електроенергия и индустриални потребители, да се обсъдят възможности за съвместни действия за успешно посрещане на климатичните предизвикателства.

 Основните акценти са:

  • Законова и регулаторна рамка и предизвикателства;
  • Състояние на пазара на електроенергия и природен газ;
  • Гледните точки и позициите на заинтересованите страни;
  • Възможности пред участниците на пазара на електроенергия;
  • Съвременни политики в областта на индустрията и енергетиката;
  • Предизвикателства пред индустриалните енергийни консуматори;
  • Европейските и български очаквания към климатичните промени.