Конференция „Digital Humanities: Фокус Човека 2019 София“

26 септември 2019

София

Конференция „Digital Humanities: Фокус Човека 2019 София“

Дата:

26 септември 2019, четвъртък

Час:

09:30 - 17:30

Достъп:

Входен билет

Място:

Somenso - център за социално здраве bulevard , София, Aleksandar Stamboliyski" 239

Връзки:

Facebook

За контакти:

089 670 4665, E-Mail

За събитието

 

🔴ЦЕЛИ:
– Насочване на вниманието на обществото към най- ценния ресурс човека.
– Промотиране на добър баланс работа – личен – живот.
– Запазване на човешките ценности в дигиталната ера.
– Да отличи работодателите с най-добрите практики насочени към човека

🔴Конференцията има за цел да събере представители на бизнеса и организации, обменящи знания и опит относно планиране на политики ориентирани към намаляването на стреса на работното място , подобряване на работния климат, повишаване на ефективността и управление на човешкия капитал.

🔴На конференцията ще се обяви ежегоден конкурс за ❗❗Human Centric Star организация❗❗
• Конкурса има за цел да отличи организации с най-добри практики в областта на човешкия капитал, като оценките са планирани да бъдат по следните критерии:
• текучество на персонала
• допълнителни придобивки за служителите
• коефициент на щастие на служителите
📌През 2019 ще се връчат статуетки на спонсорите.

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА
ОТКРИВАНЕ

БЛОК 1: СТРЕСЪТ В ЖИВОТА НА ЧОВЕКА
Мотивационна част -10 мин. Силвия Куманова
Ролята на стреса в хроничните и онкологични заболявания
Стресът в работната среда- опитът на Германия

БЛОК 2: МИЛЕНИУМИТЕ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ИЛИ ПРОМЯНА
Мотивационна част -10 мин. Жустин Томс
Мотивацията при милениумите
“Дигифрения“ или в търсене на „дигитален баланс“ д-р Людмил Дуриданов

БЛОК 3: ДИГИТАЛИЗАЦИЯТА И ПСИХО-СОЦИАЛНИТЕ РИСКОВЕ
Мотивационна част -10 мин. Силвия Лешина
Психосоциалният импакт на новите технологични достижения – Силвия Куманова
Как да възпитаваме новите деца, родени в ерата на глобалната свързаност – Жустин Томс

БЛОК 4: ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЧОВЕКА
Мотивационна част -10 мин. Яна Алексиева