Обучение „Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС“

Приключило

18 октомври 2018

София

Обучение „Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС“

Дата:

18 октомври 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

БТПП, София, ул. Искър 9

За контакти:

E-Mail

За събитието

Командироване и изпращане на работници и служители в ЕС: трудово право, осигуровки и данъци

На 18 октомври 2018 г. в сградата на БТПП, ул. Искър 9, ще се проведе едно уникално за България еднодневно обучение, което ще разгледа материята на командироването и изпращанeто на работници и служители в ЕС, представено от трима лектори, специалисти в областта на данъчното облагане (адв. Анелия Татарова), осигуряването (Димитър Бойчев) и трудовото право (адв. Енчо Динев). Повече за лекторите можете да видите тук.

ПРОГРАМА

I. Трудовоправни аспекти – Първата част от обучението ще разгледа общите трудовоправни изисквания и документация при командироване / изпращане в ЕС, специфични случаи, както и най-често срещаните практически казуси:

-общи положения при командироването на работници в ЕС
-командироване за изпълнение на задачи в полза на работодателя
– командироване в рамките на предоставяне на услуги
-изпращане в рамките на предоставяне на услуги
-командироване на транспортни работници
-обучения и специализации
-глоби по време на командировка – кой ги плаща и как се събират от служителите при доказана тяхна вина?

II. Осигурителноправни аспекти – Втората част от обучението ще покрие общите осигурителноправни изисквания и документация при командироване / изпращане в ЕС, специфични случаи, както и най-често срещаните практически казуси:

– определяне на приложимото осигурително законодателство
– условия за запазване приложението на осигурително право на изпращащата държава
– задължения на работодателя за уведомяване на данъчните органи
– издаване и ползване на удостоверение А1
– определяне на осигурителния доход при командироване
– споразумения за изключения при определяне на приложимото осигурително право

III. Данъчноправни аспекти – Третата част от обучението ще обсъди данъчното третиране при командироване / изпращане в ЕС – общи положения, специфични случаи и казуси:

-право на облагане на приемащата държава
-двойно данъчно облагане и неговото преодоляване чрез прилагане на СИДДО
-разглеждане на приложимите текстове от СИДДО
-влиянието на място на стопанска дейност на работодателя в приемащата държава
-командироване на работници в транспортния сектор
Заинтересованите могат да заявят своето участие в срок до 12 октомври 2018 г. като изпратят попълнена регистрационната форма на e-мейл: bcci.centre@bcci.bg или fairs13@bcci.bg. Таксата за участие е 190.00 лв. /без ДДС/. В таксата са включени материали за курса, кафе-паузи и обяд.

За повече информация – Център за фирмено обслужване, телефон 02/ 8117 477 (~479, ~428) и е-мейл bcci.centre@bcci.bg; fairs13@bcci.bg