Изложба „Управление на отпадъците и рециклиране“

Приключило

7 - 9 мар. 2017

София

Изложба „Управление на отпадъците и рециклиране“

Дата:

7 - 9 мар. 2017, вторник - четвъртък

Час:

10:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

Таня Булдеева , 032/512905, E-Mail

Организатори:

Виа Експо

За събитието

Растящите и неоползотворени количества отпадъци са едно от основните предизвикателства у нас. За да ги управляваме по екологичен, рентабилен и ресурсноефективен начин са необходими знания и иновации.

В световен мащаб

доставчиците на решения постоянно актуализират своите предложения. От друга страна, бизнесът и общините търсят нови решения за превръщането на отпадъците в ресурс. Като единствено специализирано изложение в България в тази област, Save the Planet съдейства за популяризиране на съвременните технологии на пазара и за постигане на целите, които страната ни е поела до 2020 г.: 70% рециклиране на строителни отпадъци, 50% рециклиране на битови отпадъци и 35% рециклиране на биоразградими отпадъци.

Посоченият час на започване е ориентировъчен.

Публикувано на 30 декември