IV Национална конференция по Хепатология

Приключило

7 - 8 Дек. 2018

София

IV Национална конференция по Хепатология

Дата:

7 - 8 Дек. 2018, петък - събота

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

За контакти:

E-Mail

Организатори:

CIC

За събитието

Уважаеми колеги,

Най-учтиво Ви каним да вземете участие в Четвъртата Национална конференция по хепатология, която ще се състои на 7 – 8 декември 2018 г. в гр. София, Национален дворец на културата.

Темата на тазгодишната конференция е посветена на чернодробните прояви при заболявания на други органи и системи. Интердисциплинарните болестни взаимодействия са ежедневно събитие в клиничната практика и изискват координирани компетентни усилия за навременната им диагноза и съответно терапевтично поведение. От първостепенно значение за успешно разрешаване на клиничната задача е предварителната информираност и нагласата за поливалентно корелативно мислене. Ще бъдат разгледани увреждания на черния дроб при различни състояния от Вътрешната медицина, както и от други области на медицината.

Тематиката представлява практически интерес за лекари от различни специалности.
По традиция, и тази година млади гастроентеролози ще представят научни проекти
и клинични случаи.

С уважение:

Проф. Л. Матева (председател на БАИЧД)
Проф. Крум Кацаров ( председател на БДГЕ )