Информационна среща „Предприемачите в Действие в Ямбол – започни успешен бизнес!“

Приключило

19 февруари 2019

Ямбол

Информационна среща „Предприемачите в Действие в Ямбол – започни успешен бизнес!“

Дата:

19 февруари 2019, вторник

Час:

10:00 - 18:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Зала на Областна администрация Ямбол, Ямбол, ул. Жорж Папазов 18

За контакти:

E-Mail

За събитието

– Искате да започнете свой собствен бизнес?
– Имате бизнес идея, но се нуждаете от подкрепа за нейната реализация?
– Открили сте бизнес ниша, но нямате опита и знанията как да стартирате?
– Считате, че нямате достатъчно счетоводни, финансови и юридически познания?
– Нуждаете се от експертна подкрепа и практични бизнес съвети?
– Искате да научите повече за възможностите за финансиране?

Ако откривате себе си дори и в част от това описание – проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ е за вас!

„Предприемачите в Действие“ сме екип от съмишленици, които познават бизнес процесите и предприемаческата среда в България, и които искат да споделят своя опит и знание с всеки, който иска да реализира успешно своите бизнес идеи.

Партньори в проекта сме ИКТ Клъстер Бургас и PRoWay Communications Agency – доказали през годините, че работим професионално и помагаме на бизнесите и предприемачите да бъдат устойчиви и печеливши.

Ние ще предложим качествено практично обучение за начинаещите предприемачи, а след това и индивидуална работа за създаване на конкретни бизнес планове за тези, които ще повярват, че собственият бизнес е тяхната стихия.

На 19 февруари, ние – „Предприемачите в Действие“ – ще дадем старт в Ямбол на най-голямото предприемаческо „пътешествие“ в Югоизточна България.

Своят успешен предприемачески опит и възможностите на инициативата ще споделят:

Петко Георгиев, председател на ИКТ Клъстер Бургас
Стоян А. Стоянов, управител на Комуникационна агенция PRoWay

––––-
Проект „Осигуряване на ефективна подкрепа за предприемачество“ се осъществява от водещият партньор „Клъстер Информационни и комуникационни технологии Бургас” и от партньорът Агенция Про Уей ЕООД, и се финансира от процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана чрез Европейския социален фонд.