Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество в Ботевград

Приключило

7 ноември 2018

Ботевград

Информационен ден за създаване на бизнес и предприемачество в Ботевград

Дата:

7 ноември 2018, сряда

Час:

11:00 - 13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Исторически музей - Ботевград, Ботевград, пл. Саранск 1

За контакти:

E-Mail

Организатори:

CEED Bulgaria

За събитието

Заповядайте на Информационен ден в гр. Ботевград, за да научите как:

– да започнете свой собствен бизнес,
– да бъдете успешни предприемачи,
– да развиете своите лични и професионални знания и умения за бизнес!

Информационната среща цели да информира хора, желаещи да стaртират собствен бизнес или имащи бизнес идеи, за възможностите за безплатни обучения и консултации по предприемачество.

Участниците ще бъдат запознати с експертизата на Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) и какво предвижда обучението, също така ще стане ясно какви са възможностите за финансиране при най- успешните участници.

Проект „Насърчаване на предприемаческата инициатива“ ще осъществи ефективни действия за подпомагане на инициативни лица, желаещи да създадат и развият собствен бизнес в гр. Ботевград и/или в Югозападен планов регион, включително – Правец, Своге, Костинброд, Елин Пелин.

Предвидената подкрепа за стартирането на самостоятелен бизнес и развитието на предприемачеството ще даде нови хоризонти за професионално развитие на голяма група от бъдещи предприемачи, включително и безработни, както и на младежите до 29 г. и студенти.

В рамките на проекта, Фондация „Център за предприемачество и управленско развитие – България“ (CEED България) ще предостави комплексни професионални услуги за лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност, в т.ч. безработни, неактивни или работещи, вкл. младежи до 29 г.

Така определената целева група ще натрупа необходими знания, опит и подкрепена експертиза, което ще доведе до устойчиво професионално развитие за стартиране на собствен бизнес.

Проектът се финансира от Европейския Съюз, чрез Европейския Социален Фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-202