Информационен ден за процедури „Специфични обучения“ и „Открий ме“ в Бургас

Приключило

26 септември 2017

Бургас

Информационен ден за процедури „Специфични обучения“ и „Открий ме“ в Бургас

Дата:

26 септември 2017, вторник

Час:

09:30 - 18:00

Достъп:

Свободен

Място:

Експозиционен център Флора Бургас , Бургас, Приморски парк

За контакти:

E-Mail

Организатори:

МТСП

За събитието

На 26 септември, вторник, Бургас ще бъде домакин на Информационен ден по две процедури на Министерството на труда и социалната политика, насочени към подкрепа на бизнеса и неправителствените организации.

Елате, за да се запознаете с възможностите за безвъзмездно финансиране на вашите идеи и проекти.

Участието в Информационния ден е безплатно и не изисква регистрация.

Процедурата „Специфични обучения“ фокусира върху преодоляване на несъответствието между качеството на образование и количеството завършващи специалисти и нуждите на компаниите от секторите, основаващи се на знанията, високите технологии и ИКТ и преработвателната промишленост с по-висока добавена стойност на труда. Работодателите ще могат да осигурят специфично продължаващо обучение за заетите при тях лица или да наемат безработни лица, които да бъдат обучени в конкретните знания, нужни за работа в компанията.

По Компонент 1 кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 50 000 лв. и 3 911 660 лв., а по Компонент 2 – между 50 000 лв. и 391 166 лв.

http://esf.bg/procedures/specifichni-obuchenija/

С процедурата „Открий ме“ се очакват решения на проблемите, свързани с преодоляване на социалната стигма и общественото отхвърляне на деца и младежи в неравностойно положение, настанени в резидентни услуги. Схемата цели реализирането на мерки за формиране на умения за самостоятелност, учене и работа и подкрепа на личностното развитие. Идеята е с дейностите по проектите да бъдат подпомогнати деца и младежи, живеещи в институции, да развият своите социални умения, да се открият талантите им и да се насърчават да ги развиват.

Кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ между 50 000 лв. и 150 000 лв.

http://esf.bg/procedures/otkrij-me/

По време на Информационния ден ще бъде проведена и Работна среща на МТСП и ИКТ клъстерите в България, домакинствана от ИКТ Клъстер Бургас.

Събитието се организира с подкрепата на Община Бургас и ИКТ Клъстер – Бургас

Публикувано на 21 септември