Годишното данъчно приключване на 2021 г. Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Приключило

4 ноември 2021

Online

Годишното данъчно приключване на 2021 г. Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО

Дата:

4 ноември 2021, четвъртък

Час:

09:30 - 15:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Online

Връзки:

Програма

За контакти:

Денислава Рускова, 0888807911, E-Mail

Организатори:

Магистер Диксит ЕООД

За събитието

Онлайн обучение на 04.11. 2021г.на тема:

Годишното данъчно приключване на 2021 г.
Практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО
Лектор: Димитър Войнов
Начало: 09,30ч.
Теми:

1. Промените в ЗКПО през 2021 г.
– Авансови вноски. Нови важни дати до края на годината.
– Ефекти от промяната в срока за подаване на ГДД и публикуване на ГФО.
– Сделки на регулиран пазар извън ЕС и на пазар за растеж.
– Амортизиране на СУПТО софтуер и хардуер.
– Преотстъпване на данък.
– Данъци върху разходите.
– Други промени.
2. Актуални въпроси на ЗКПО:
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране на получени средства по национални програми и програми на ЕС за подкрепа на бизнеса в следствие на Covid-19. Практика на Министерство на финансите и НАП.
– Счетоводно отчитане и данъчно третиране при промяна в наемите в следствие на Covid-19.
– Надвнесен годишен корпоративен данък.
3. Въпроси по годишното данъчно приключване на 2021 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността; непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи и други).
– Данъчни временни разлики – преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики.
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели – неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС; сделки на регулиран пазар.
– Специфични случаи на преобразуване на счетоводния финансов резултат за данъчни цели:
• Разходи и приходи, свързани с договори за оперативен лизинг при лизингополучатели, прилагащи МСС.
• Разходи за изграждане или подобрение на елементи на техническата инфраструктура, която е публична държавна/общинска собственост.
– Данъчен амортизационен план.
– Пренасяне на данъчна загуба.
– Данъчно третиране на получени и разпределени дивиденти.
– Данък върху разходите.
– Други.
4. Други въпроси по практическото прилагане на счетоводното законодателство и ЗКПО.

Може да се регистрирате директно от нашия сайт www.magisterdixit.net – след програмата на семинара има електронна форма за регистрация или да изпратите мейл на magisterd@abv.bg
с Вашето име, данните на фирмата за издаване на фактура и тел. и e-mail за връзка.
В рамките на 24ч. ще получите отговор – потвърждение.

За контакт:
тел. 08888 07 911 е–mail: magisterd@abv.bg www.magisterdixit.net
Денислава Рускова

Преференциална цена 100 лв. без ддс/ 120лв. с ддс за един участник
при записване и плащане до 22.10. 21г.
–––––––––
РЕДОВНИ ЦЕНИ:
130лв. без ддс / 156лв. с ддс/ за един участник
За участвали в предишни наши семинари 120лв. без ддс/ 144лв. с ддс/ за участник
––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Закупуване на допълнителна идентификация за втори и следващ участник от една фирма 50лв. без ддс / 60лв. с ддс за един участник
(важи за всички ценови периоди)

Онлайн обучението включва:
лекции 9,30 – 15.00ч., почивки, презентация в електронен вид

Семинарът се провежда в реално време и не се предоставя запис. Ще получите линк към zoom.us ден преди събитието, подробен материал и упътване за участие в семинара. С една идентификация може да се участва само на едно устройство! Изписвайте името си в zoom (което сте посочили при регистрацията за семинара), за да бъдете допуснати до семинара. В тази връзка е по – добре да имате безплатна регистрация в платформата, която ще Ви разпознае автоматично. Ангажимент на всеки участник е да се запознае с платформата и работата с нея предварително, да изпробва устройството, от което ще участва, като се убеди, че има работеща аудио система и надеждна интернет връзка. Наличието на камера не е задължително.

Фактурите и линк за участие се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес. Уверете се, че посоченият ел. адрес няма специални филтри и защита и ще можете да получите линка за участие. Добре е да оставите алтернативен ел. адрес ако имате съмнения.

Фактурите се изпращат на посочения при регистрацията електронен адрес.
Срок за записване и плащане 02.11.2021г.