ОТЛОЖЕНО СЪБИТИЕ: Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“

Приключило

23 март 2017

София

ОТЛОЖЕНО СЪБИТИЕ: Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции“

Дата:

23 март 2017, четвъртък

Час:

09:30 - 18:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Sofia Event Center, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Градът Медиа Груп

За събитието

Събитието е отложено за юни 2017 г.

infrastructure-bg.com

Инфраструктурата в България е основа за свързаност и достъпност на градовете и регионите. От елемент на икономическата конкурентоспособност на страната тя постепенно се превръща и във фактор за ново качество на живот на гражданите. Конвергенцията на регионите и намаляването на драстичните икономически различия между тях са в основата на инвестиционната активност на европейско и национално ниво.

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции”, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, дава яснота за фокуса на развитие, тенденциите и стратегиите в цялостния процес за осъществяване на проекти в сферата на стратегическата транспортна, екологична и енергийната инфраструктура в България и региона. На форума се представя състоянието, предизвикателствата и добрите практики на най-актуалните български проекти.


Основни акценти на програмата за 2017 ще бъдат:

• Развитие и финансиране на стратегическата инфраструктура на България

• Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 — състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, интермодални терминали, градска транспортна инфраструктура 2017 – 2018 г.

• Екологична инфраструктура — приоритети и управление

• Енергийна инфраструктура — проекти и изграждане на междусистемни газови връзки 2017 – 2018 г.