Годишна конференция на b2b Media: SMART CITY, SMART HOME, SMART IDEAS

Приключило

24 октомври 2017

София

Годишна конференция на b2b Media: SMART CITY, SMART HOME, SMART IDEAS

Дата:

24 октомври 2017, вторник

Час:

13:30 - 17:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Дом на Европа, София, ул. Г. Раковски 124

За контакти:

Надя Маринова, 0897885408, E-Mail

Организатори:

b2b Media

За събитието

ОСНОВНИТЕ ТЕМИ ВКЛЮЧВАТ

Иновативни решения, интелигентна икономика, интернет на нещата, интелигентни сгради, градско планиране и управление на съоръженията, България се подготвя за интелигентни концепции. Визия за местното управление и предстоящи проекти, устойчива мобилност, градско планиране и startup проекти.

Innovative Solutions, Smart Economy, Internet of Things, Smart buildings, Urban planning and Facility management, Bulgaria prepares for smart concepts. Local government vision and upcoming projects, Sustainable mobility, urban planning and and startup’s projects.