Форум „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“

Приключило

24 август 2018

Варна

Форум „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“

Дата:

24 август 2018, петък

Час:

09:00 - 13:30

Достъп:

Само с покана

Място:

ВСУ „Черноризец Храбър“, Варна, ул. „Янко Славчев“, Чайка

За контакти:

E-Mail

За събитието

Събитието ще постави началото на единствената в България магистърска програма „Кръгова икономика“.

Форумът „Кръговата икономика – приоритет на следващия програмен период на ЕС“  се организира от Варненския свободен университет съвместно с Областния управител на Варненска област г-н Стоян Пасев. Сред специалните гости на събитието са г-н Джордж Кремлис, Почетен директор на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия, под чийто патронаж се реализира магистърската програма „Кръгова икономика“, г-жа Атанаска Николова, зам.-министър на околната среда и водите, г-н Яанченг Мао, началник отдел „Образование“ в посолство на Народна Република Китай в Република България.

Форумът ще бъде открит от Президента на Варненския свободен университет проф. д.ик.н. Анна Недялкова, която ще представи проекта на ВСУ „Черноризец Храбър“ „Иновативно образование за икономически растеж и социално приобщаване“.  Част от проекта са създадените иновативни магистърски програми в областта на кръговата икономика, предприемачеството, киберсигурността, Data Science и интелигентните системи за сигурност.

Сред темите, във фокуса на форума ще бъдат плана за действие на ЕС в областта на кръговата икономика, отпадъците като алтернативен суровинен и енергиен ресурс и състоянието и проблемите на преработката на отпадъци. В събитието ще се включат областни управители и кметове от областите Бургас, Варна, Велико Търново, Габрово, Монтана, Пловдив, Разград, Русе, Силистра, Смолян, Търговище, Шумен и Ямбол, представители на Регионалната дирекция за околната среда и водите във Варна, Басейнова дирекция „Черноморски район“, както и представители на бизнеса и неправителствени организации от цялата страна.

Това е поредното значимо събитие на ВСУ „Черноризец Храбър“, чиято мисия  е да съдейства за устойчиво и интелигентно развитие на общините, като подготвя кадри за тяхното управление, развива научните изследвания, предприемачеството и иновациите в съответствие с концепцията “Smart City”.

Събитието ще постави началото на единствената в България магистърска програма „Кръгова икономика“. Програмата се реализира с подкрепата на Генерална дирекция „Околна среда“ на Европейската комисия и Министерството на околната среда и водите. В рамките на обучението са предвидени стажове във фирми и градове от формата 16+1 с добри практики и иновативни решения, както и възможности за финансиране на студентски изследвания и разработки.