Форум Градът 2017

Дата:

26 октомври 2017, четвъртък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Sofia Event Center, София

За контакти:

02/958 88 33, E-Mail

Организатори:

ГРАДЪТ Медиа Груп

За събитието

ФОРУМ ГРАДЪТ се организира от ГРАДЪТ Медиа Груп за шеста поредна година. Целта му е да даде публичност на визията на градските лидери за приоритетите при реализиране на потенциала на градовете и да предостави платформа на бизнеса за популяризиране на постиженията и иновациите в областта на управлението, планирането и реализирането на ключовите градски системи.

Основни акценти от програмата:

1.Перспективи за развитие на българските градове. Публични инвестиции в подкрепа на градското и регионалното развитие. Приоритетни проекти в новия планов период – ОП „Региони в растеж 2014 – 2020”.
Инвестиционни програми 2014-2020
Финансиране на градски проекти – модели и инструменти.

2. Градоустройствени и строителни предизвикателства при реализация на новите участъци на софийското метро.

3. Транспорт и мобилност, градска транспортна инфраструктура.
Транспортно-комуникационни планове на обекти в урбанизирана среда.
Управление на автомобилния трафик и взаимодействието му с останалите участници в движението.
Увеличаване на пропускателната способност на кръстовищата по главните булеварди.
Предизвикателства при решаване на проблемите с паркирането: изграждане на подземни и наземни паркинги в централните градски части.
Възможности за реализация на нови вътрешни градски рингове.
Подмяна и рехабилитация на подвижния състав: трамваи, автобуси, тролеи, метровлакове
Рехабилитация на трамваен релсов път, трамвайни тунели
Организация и безопасност на движението – светофарни уредби, пътна маркировка, системи за сигнализация, улично осветление на пътните артерии.
Внедряване на автоматизирани билетни системи.
Изграждане на системи за информация на пътниците в реално време.
Изграждане на системи за видеонаблюдение.
Проектиране, изграждане и оборудване на спирки.
Изграждане на съоръжения за колоездене – велоалеи.
Ново поколение ГИС решения за нуждите на транспорта – възможности и приложения.
Интегрирана платформа за е-мобилност: достъпна и отворена инфраструктура за зарядни станции.
Интелигентни решения и технологии за нуждите на градския транспорт.

4. Реконструкция и благоустрояване на публични пространства за осигуряване на зелена и достъпна градска среда.
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони.
Ремонт и реконструкция на площади, паркове и градинки.
Реконструкция и обновяване на градски пазари.

* Организаторите запазват правото си да променят програмата

Важно*: Посоченият час на започване на форума е ориентировъчен!

За повече информация се свържете с организаторите.

Публикувано на 19 юли