Форум „Енергиен мениджмънт – тенденции, иновации и добри практики“

20 септември 2018

София

Форум „Енергиен мениджмънт – тенденции, иновации и добри практики“

Дата:

20 септември 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 13:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

ИНТЕРПРЕД - СТЦ София, зала Варна, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Все по-масовото внедряване на интелигентни решения във ВЕИ технологиите, системите за съхранение на енергия, когенерационните инсталации, електрическите и хибридните превозни средства трайно трансформира енергийния сектор, създавайки нови възможности за оптимизиране на енергийната ефективност.

На пазара активно се търсят решения за динамично управление на тези системи спрямо потребностите и за интелигентно свързване с електроразпределителните или локалните енергийни мрежи. Смарт устройствата и софтуерните платформи отново излизат на преден план, за да позволят интегриране на ВЕИ технологии и използване на възобновяема енергия в множество обекти, захранвани доскоро само по конвенционален път.

Иновациите в областта осигуряват възможност и за все по-гъвкаво локално производство на енергия и подаване на генерираните излишъци към мрежата, увеличавайки броя на енергийно независимите и енергийно позитивните сгради и съоръжения. Решенията за интелигентна ефективност и смарт архитектура на енергийните системи разкриват възможности за реализация на множество нови енергийни проекти с високоефективни системи за съхранение и мениджмънт на енергията.

Свободният енергиен пазар и ползите от него вече са факт за бизнеса в България. Как фасилити мениджърите могат да бъдат в крак с последните регулации и да се възползват от енергийна ефективност и по-добри сделки за енергийни продукти и услуги, за да управляват по-добре сградите? Отговорът на този въпрос можете да научите по време на ФОРУМ „Енергиен мениджмънт- тенденции, иновации и добри практики. На форума ще бъдат представени съвременни европейски енергийни политики – енергийна ефективност, ВЕИ, търговия с електроенергия и европейски стандарти за енергиен мениджмънт, специално внимание ще бъде отделено на иновативни енергийни услуги.

Част от акцентите на форума:

• Европейската енергийна политика и индустриалната конкурентоспособност на България“, покана към представител на Европейската комисия

• „Зелени градове и умни мрежи“, покана към Green Building Council Bulgaria

• Мястото на енергийното обследване при обновяването на сградния фонд”,

• „Енергиен мениджмънт – икономически ефект и политика за управление“, Цвети Попова, Енергиен експерт

• „ISO 50001-стандарт за енергиен мениджмънт”, Здравко Георгиев, Изпълнителен директор на Софийска енергийна агенция – СОФЕНА, Зам.-председател на Асоциацията на българските енергийни агенции – АБЕА

• Case Study – добри практики за енергиен мениджмънт, покана към Фасилити мениджър на EY България