Форум „Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие“

Приключило

11 април 2018

София

Форум „Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие“

Дата:

11 април 2018, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Интер Експо Център, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

БФИЕК

За събитието

БФИЕК под патронажа Министерството на Енергетиката, организира Форум на високо равнище на 11ти април 2018 г., с основна тема : „Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие „.Българската Федерация на Индустриалните Енергийни Консуматори БФИЕК представлява и защитава интереса на енергийно интензивните индустрии в България, които генерират значителна част от БВП и са гръбнака на българската икономика. Членовете на БФИЕК са най-чувствителната част от бизнеса към политиките и цените на електроенергията и природния газ, директните и индиректни разходи за екология и емисии.

БФИЕК под патронажа Министерството на Енергетиката, организира Форум на високо равнище на 11ти април 2018 г., с основна тема : „Чиста енергия и индустриална конкурентоспособност за устойчиво развитие „. БФИЕК в партньорство с браншовите организации на химия, металургия и европейските формати – CEFIC, EUROMETAUX, EUROFER и IFIEC Europe ще представи гледната точка на индустрията по актуални теми на индустриалната конкурентоспособност и предизвикателствата свързани с енергетика, околна среда и води.

Основната цел е да представим гледната точка на индустрията пред висши служители от институциите на ЕС / Комисията; Парламента /, българските институ-ции, както и представители на българската енергоемка индустрия.