Финансов Мениджмънт – Организационно преструктуриране (Ниво 3)

Приключило

9 - 10 мар. 2018

София

Финансов Мениджмънт – Организационно преструктуриране (Ниво 3)

Дата:

9 - 10 мар. 2018, петък - събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education Ltd., Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. Шейново 7

За контакти:

Христина Христова, +359887492126, E-Mail

За събитието

Business Essentials Ниво 3: Финансов Мениджмънт

Специална промо цена от 480 лв с ДДС до 7 март 2018г.

(-50% отстъпка за последните незаети места – ограничена квота)

Обучението ще ви помогне да изградите разбиране с практически примери по следните теми:

  • Стратегии за растеж:

Как да растем – органично, чрез придобивания или чрез джойнт венчър?

  • Инвестиционни решения. 

Анализ на инвестиционен проект чрез коригирана настояща стойност: техника, която разграничава добавената стойност от основна дейност от добавената стойност, генерирана от начина по-който даден проект е финансиран.

  • Органичен ръст:

Кои са ключовите фактори, при решението да разширим дейността си по органичен път?

  • Сливания и придобивания:

Техники за оценка на търговски дружества

/ решаване на реален бизнес казус за оценка на компания/

  • Бизнес реорганизации и преструктуриране:

Как да преструктурираме дейността на една компания като удовлетворим интересите на всички заинтересовани страни: кредитори, акционери, служители и др.

  • Стратегии за излизане от инвестиции

Разглеждане на различните решения за излизане от дадена инвестиция – какви са ключовите фактори, които трябва да вземем под внимание?

Знанията по финанси трябва да се развият в умения

Какъв е вашият стил на преподаване? Как представяте съдържанието в курса?

Водя курса като дискусия, в която се стремя максимално да въвлека участни

Публикувано на 01 март