Обучение „Езикът на лицето и тялото“

Приключило

4 октомври 2017

София

Обучение „Езикът на лицето и тялото“

Дата:

4 октомври 2017, сряда

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София, кв. Лозенец, бул."Никола Вапцаров" №27, ет.1, София

За контакти:

Преслава Кюрчева, 0882606002, E-Mail

Организатори:

Алфа Куолити

За събитието

Мимиките, движенията на главата или ръцете, както и всеки друг жест, който правят хората, предполага наличие на определени мисли и чувства, които ги пораждат. Посланията, които другите хора ни отправят със своите погледи, жестове и пози, често са различни от думите им. Знанията за езика на тялото ни помагат да разбираме несловесните сигнали на хората, с които живеем и работим,  и как да реагираме на тях.

Знаниятя за това, какво означават различните жестове и пози  са начин да опознаем  по-добре себе си, да се научим да управляваме поведението си и да въздействаме на другите хора.

АУДИТОРИЯ

Ръководители
Специалисти по управление на човешките ресурси
Топ-мениджъри и мениджърски екипи
Мениджъри на технически, производствени, търговски и функционални звена
Оперативни търговци
Мениджъри по персонала
Членове на надзорни, ръководни и експертни органи

ТЕМАТИКА

Как да разберем какво мислят хората по техните жестове
С какви жестове и пози да ги предразположим към себе си
Кога другите са открити и искрени с нас
Кога човекът срещу нас се чувства несигурен, отчаян или в безизходица
Как да си върнем самоувереността в трудни моменти
Как да разберем, когато някой лъже
Как да водим успешно преговори