European Parliament of Enterprises

Приключило

11 юни 2018

София

European Parliament of Enterprises

Дата:

11 юни 2018, понеделник

Час:

14:00 - 20:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Enterprise Europe Network Bulgaria

За събитието

Join to celebrate #EENis10

Българската търговско-промишлена палата и Еnterprise Europe Network имат удоволствието да Ви информират, че за пръв път София ще бъде домакин на едно изключително бизнес събитие – Европейски парламент на предприятията /ЕПП/ на 11 юни 2018 г. в зала 3, Национален дворец на културата. То е част от програмата на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз и се организира от Българската търговско-промишлена палата и Европалати с подкрепата на Министерството на българското председателство на Съвета на ЕС 2018, Народното събрание на Република България и Европейския парламент.

В основата на събитието е идеята за пресъздаване на една сесия на Европейския парламент, но с участието на предприемачи. В нейните рамки представители на деловите среди от всички европейски страни имат възможност да изразят мнение по ключови бизнес теми. Европейският парламент на предприятията позволява на представителите на бизнеса от страните членки на ЕС да застанат лице в лице с тези, които взимат решения в Европейския Парламент и Европейската Комисия, а депутатите да чуят от източника приоритетите за икономическото развитие на ЕС и даже да ги дискутират.

Предвижда се в събитието да вземат активно участие: представители на Европалати – повече от 30 председатели на търговско-промишлени палати, европейски предприемачи от 44 европейски страни; български представители на деловите среди, председатели на регионални ТПП, ръководители на смесени търговски палати в България, председатели на браншови организации, ръководители на Асоциацията на организациите на българските работодатели, народни представители, европейски парламентаристи, членове на българското правителство, представители на европейски институции, представители на дипломатическия корпус, медии и др.

Европейският парламент на предприятията ще фокусира вниманието на бизнеса и политиците в следните области:

Единен европейски пазар – услуги, дигитализация

Търговия и инвестиции – достъп до трети пазари, МСП и търговска политика

МСП и предприемачество – правна рамка в полза на МСП, екосистема на МСП

Умения – чиракуването и други форми на учене и практикуване, несъответствие в уменията на работната ръка и нуждите на работодателите

Отправяме покана към Вас за участие в Европейския парламент на предприятията и активно включване в дискусиите по време на събитието. Работни езици: български и английски със симултанен превод.

В края на конферентната част ще се проведе промоционален коктейл по случай навършване на 10 години от създаването на Enterprise Europe Network.#EENCanHelp