EНЕРГИЕН ФОРУМ 2017

Приключило

27 - 30 юни 2017

Варна

EНЕРГИЕН ФОРУМ 2017

Дата:

27 - 30 юни 2017, вторник - петък

Час:

12:00

Достъп:

Такса участие

Място:

Международния дом на учените „Ф. Ж. Кюри”, Курорт „Св. Св. Константин и Елена” , Варна

Материали:

Изтегли Покана

За контакти:

E-Mail

За събитието

ТЕМАТИКА НА ФОРУМА:

 • Стратегически и структурни проблеми на енергетиката;
 • Прогнозиране и оценка на риска;
 • Приватизация и либерализация, маркетинг, законо-дателство, интеграция и интернационализация в енергийния сектор – електроцентрали, електропре- носни, топлофикационни и газоснабдителни системи и др.;
 • Ново строителство и модернизация на централи;
 • Конвенционални електроцентрали;
 • Ядрени електроцентрали;
 • Комбиниран цикъл и топлоснабдителни системи;
 • Газоснабдяване;
 • Рехабилитация на енергийни съоръжения;
 • Проблеми по опазване на околната среда;
 • Електроенергийни мрежи и системи;
 • Ефективно използване на енергията;
 • Възобновяеми енергийни източници: водно електри- чески централи, биомаси, слънчева енергия, геотер- мални източници, битови и промишлени отпадъци и др.;
 • Децентрализирани енергийни системи;
 • Изследователска, проектантска и внедрителска дей-
  ност;
 • Контрол, автоматизация и измервателна техника на
  топлинни и електроенергийни процеси;
 • Светлина и светлинни технологии;
 • Водородна енергетика;
 • Качество на електрическата енергия;
 • Енергийно и светлотехническо образование.

В традиционния вече ФОРУМ участват учени, специалисти и представители на предприятия, фирми и организации, които са активни в България и желаят да развиват своята дейност у нас и в бъдеще. Ще бъде осигурена съдържателна и отговорна диску­­сия за всички партньори в енергийния сектор -дър­­жав­ни власти, енергийни предприятия, учени, специалисти, енергетици и потребители. За положителните резултати на Форума ще допринесе както участието на чужди и наши експерти, така и на
представители на водещи световни фирми от Европа и извън нея.  Ще бъде предоставена възможност на организациите и фирмите не само да рекламират своята дейност, но и да установят делови контакти с партньори от страната и чужбина.

Посоченият час е ориентировъчен! За повече информация се свържете с организаторите чрез посочения електронен адрес!

Публикувано на 02 юни