Двудневен мастър клас на Артур Оганесян – Ефективни продажби

Приключило

26 - 27 окт. 2018

София

Двудневен мастър клас на Артур Оганесян – Ефективни продажби

Дата:

26 - 27 окт. 2018, петък - събота

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

БЪЛГАРСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА, ЗАЛА А, София, ул. „Искър“ 9

За контакти:

E-Mail

За събитието

„ЕФЕКТИВНИ ПРОДАЖБИ НА ЖИЛИЩНИ, ТЪРГОВСКИ И ЛУКСОЗНИ ИМОТИ“
ЕКСКЛУЗИВЕН МАСТЪР КЛАС
СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРЕНИНГ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНИ БРОКЕРИ, ТЪРГОВЦИ И УСПЕШНИ СТРОИТЕЛНИ ПРЕДПРИЕМАЧИ
Обучението се провежда на руски език със симултанен превод на български език.

 

ПРОГРАМАТА ВКЛЮЧВА:

* Защо на собствениците на жилищни, търговски и луксозни имоти са им необходими брокери? За какво те плащат големи комисиони?
* Възможно ли е да се продаде жилищен, търговски или луксозен имот на максимална цена без ексклузивни отношения с неговия собственик? Опит при продажба на екзклузивна брокерска услуга на собственик на жилищен, търговски и луксозен имот.
* Алгоритъм за установяване на доверителни отношения със собственика на жилищен, търговски и луксозен недвижим имот. Умението да задаваме правилните въпроси към клиента.
* Как да не останем без възнaграждение? Анализ на рисковете в отношенията с клиента. Как да определим лицето, взимащо решение и да разберем мотивацията на собственика за продажба на жилищния, търговския или луксозния имот?
* На кои потребности на клиента трябва да отговори професионалният брокер? Как коректно да откажем на клиента така, че той да поиска услугата именно от нас?
* Методика на оценка на търговските и луксозни имоти в международната практика. С каква цена е най-добре да се излиза на пазара?
* Аргументите, които обосновават стойността на професионалната брокерска услуга. Може ли агентът да направи „оценка на разходите“ при продажбата на жилищните, търговските и луксозни площи?
* Три основни въпроса при продажбата на услуги. Практика на преодоляване на възраженията на клиента при всеки етап на работа отношение с брокера.
* Реклама на имота, ефективен маркетинг. Можем ли да продадем жилищен, търговски или луксозен имот бързо и скъпо „така че никой да знае“. Как да обосновем предимствата на рекламната кампания на собственика.
* Подготовка и провеждане на тристранни преговори и търгове (брокер – собственик – купувач). Поверителни задължения на брокера. Пример за ексклузивни услуги в интерес на купувача.
* Как да управляваме търсенето и продадем жилищни, търговски или луксозни имоти, създавайки и задържайки търсенето. Използване на насрещни писмени оферти.
* Опит в организирането и провеждането на търгове за продажба на жилищни, търговски и луксозни имоти. Действия и роля на професионалния водещ на търга.
* Какво брокерът може да гарантира на пазара на жилищни, търговски и луксозни имоти. Отчетност пред клиента и запазване на неговата лоялност до приключване на разплащанията и последващо търсене.
* Опит при изграждането и управлението на ефективен екип от специалисти за продажба на жилищни, търговски и луксозни имоти.
* Какво да правим от понеделник? Тайните на успешния брокер!