Курс „DPO01 Право и практики в областта на защитата на личните данни“

Приключило

20 септември 2018

София

Дата:

20 септември 2018, четвъртък

Час:

9:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

АТМ хотел, 2 ет. Зала за обучения , София, 7-ми километър на Цариградско шосе, София, София, цариградско шосе № 131

За контакти:

Димитров, 0895 44 79 75, E-Mail

За събитието

Еднодневен курс

DPO01 Право и практики в областта на защитата на личните данни
Записване до 18.09.2018

Начало 20.09.2018

Продължителност 9:30 – 17:00

Адрес София, Цариградско шосе №131, АТМ Хотел

Основни правни и технически познания по мерките и дейностите за спазване на изискванията на Общия регламент относно защита на данните (GDPR); по Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни.

Подробности за екипа и останалите обучения можете да прочетете на сайта.