Дискусия за новите изисквания към касовите апарати

Приключило

11 февруари 2019

София

Дискусия за новите изисквания към касовите апарати

Дата:

11 февруари 2019, понеделник

Час:

11:00 - 13:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Българска стопанска камара, София, 16-20 Alabin Street

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

+ 3592 932 09 11 , E-Mail

Организатори:

БСК

За събитието

Публична дискусия, посветена на влизащите в сила нови изисквания към касовите апарати, ще се проведе на 11 февруари 2019 г., понеделник, от 11.00 часа, в конферентната зала на Българската стопанска камара (София, ул. Алабин 16-20, ет. 1).

Целта на дискусията е да се потърси разумен изход от създалото се напрежение сред бизнеса във връзка с прилагането на Наредба № Н-18/2006 за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.

За участие в дискусията са поканени представители на компетентните институции и на браншови организации от всички сектори на икономиката, които в пряк диалог да изяснят съществуващите проблеми и да набележат конкретни практически решения.

Молим да потвърдите Вашето участие до 8 февруари 2019 г., петък, 12.00 ч., на адрес https://goo.gl/xFM5Gc

Дискусията е открита за медии!