Дискусия „Преход от дългосрочни договори и преференциални цени към либерализиран пазар“

Приключило

13 март 2018

София

Дискусия „Преход от дългосрочни договори и преференциални цени към либерализиран пазар“

Дата:

13 март 2018, вторник

Час:

13:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, зала Сердика, София

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Ютилитис

За събитието

Акценти:

Ще бъдат дискутирани предстоящите законодателни промени, свързани с излизането на свободния пазар на производителите с преференциални цени и с дългосрочни договори. Както и правните аспекти на възможните решения за либерализацията на пазара от страна на генерацията – договори за разлики, договори за премии и механизми за капацитет.

Специален акцент ще бъде поставен и на добрите регулаторни практики, прилагани в Европа при този тип преход.