Energy Managers’ Forum „Ликвидност и ценови нива в българския електроенергиен пазар“

Приключило

2 ноември 2017

София

Energy Managers’ Forum „Ликвидност и ценови нива в българския електроенергиен пазар“

Дата:

2 ноември 2017, четвъртък

Час:

13:00 - 16:00

Достъп:

Такса участие

Място:

София Хотел Балкан, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

Фокусът на втората дискусия ще сa предстоящите промени в Правилата за търговия с електрическа енергия, въвеждането на сегмента „в рамките на деня“, волатилността на българската енергийна борса и новите фундаменти на пазара на едро.

Акценти:

Ценови нива на българския електроенергиен пазар на прага на зимния сезон.
Волатилността на българската енергийната борса – как да я преодолеем?
Свободният пазар – от търговия към енергийни услуги.
Поглед към предстоящото въвеждане на пазар „в рамките на деня“.

Ключови лектори:

доц. д-р Иван Иванов, Председател на Комисията за енергийно и водно регулиране

Пламен Младеновски, Директор на Дирекция „Електроенергетика и Топлоенергетика“, Комисия за енергийно и водно регулиране

Никола Габровски, Член на Съвета на директорите в „Българска независима енергийна борса“ ЕАД

Владимир Дичев, Зам.-Председател на УС в АТЕБ, Изпълнителен директор на „ЧЕЗ Трейд България“ ЕАД

За регистрация на представители на държавната администрация и за акредитация на медии, моля пишете ни на адрес: info@utilities.bg