Дискусионен форум “Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”

Приключило

4 октомври 2016

София

Дискусионен форум “Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”

Дата:

4 октомври 2016, вторник

Час:

09:00 - 14:00

Достъп:

Само с покана

Място:

Гранд Хотел София, Зала София, София

За контакти:

Мария Маврудиева, Изпълнителен сектетар, 0895 530 641, E-Mail

За събитието

Събитието ще се проведе на 4 октомври под патронажа на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България

В три основни панела ще се дискутират теми, свързани с геополитиката, бизнеса и медиите

Съветът на жените в бизнеса в България (СЖББ) организира дискусионен форум на тема „Сигурност и устойчивост на българския бизнес и политика”. Форумът е под патронажа на г-жа Цецка Цачева, председател на Народното събрание на Република България, и ще се проведе на 4 октомври 2016 г. в Гранд Хотел София, зала София.

В серия от дискусии представители на бизнес и политическия елит в страната ще търсят отговори на въпросите, свързани с подобряване на инвестиционната привлекателност на България и с повишаване качеството на живот у нас. Участниците в дискусионните панели ще обсъдят  темите „Динамика на геополитическата среда и отражение върху бизнеса в България”, „Устойчивост и перспективи за развитие на икономическата среда в България” и „Ролята на медиите в осигуряване и поддържане среда на сигурност”.

„Гарантирането на икономическата сигурност е необходимо условие за развитието и просперитета на страната ни и концентрира все повече обществено внимание, тъй като мащабът на потенциалните щети върху икономиката ни безспорно извеждат тези въпроси сред най-значимите национални приоритети”, сподели д-р инж. Боряна Манолова, председател на УС на Съвета на жените в бизнеса в България и главен изпълнителен директор на Сименс България. „Затова е необходимо непрекъснато да търсим пътища за икономическа стабилизация, основани на развитието на стопанството в областта на структурната, индустриалната, финансовата и външнотърговската политика на страната и да инициираме ефективен диалог между участници в обществения, политически и бизнес живот в България”, допълни тя.

Сред участниците във форума са Цветан Цветанов – председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Георги Кръстев – председател на Съвета по национална сигурност към Министерски съвет,  Бойко Атанасов –  изпълнителен директор на НАП, Юлия Ненкова – председател на КЗК, Ирена Соколова –  заместник- председател на Комисията по култура и медии към НС, както и представители на компаниите-членове на СЖББ

Форумът ще се фокусира върху идентифициране на факторите за създаване на сигурна и устойчива икономическа и политическа среда и има за цел да се превърне в една от значимите инициативи, които ще обединят обществените лидери и водещите експерти в името на стабилизирането на икономическата, политическата и социалната среда у нас. Събитието е първото от серията дискусионни форуми, организирани от Съвета на жените в бизнеса в България, по актуални проблеми на бизнеса, образованието, стабилността и инфраструктурата.