Семинар „Димитър Войнов представя ЗКПО и Годишно счетоводно приключване’

Приключило

15 февруари 2019

София

Семинар „Димитър Войнов представя ЗКПО и Годишно счетоводно приключване’

Дата:

15 февруари 2019, петък

Час:

09:30 - 15:30

Достъп:

Входен билет

Място:

INTERPRED WTC Sofia, София, 36, Dragan Tzankov, blvd., 1113 Sofia, Bulgaria

Връзки:

Фейсбук

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Advisors Just In Time Ltd.

За събитието

Ако сте пропуснали семинара по ЗКПО с лектор Димитър Войнов, който се проведе на 16 януари 2019 г., не правете този пропуск отново!
Разрешете всичките си казуси, задайте своите въпроси, направете работата си по-лека и не се колебайте да се запишете на преференциални цени само до 08 февруари.

Онлайн регистрация чрез линка:
http://advisorsjit.com/seminars/15022019
Програма: (Възможно е програмата да претърпи промяна по преценка на лектора)

Промени в ЗКПО през 2018 г.
Данъчно третиране при промяна в счетоводната политика в резултат на прилагане на нов счетоводен стандарт (МСФО 9, МСФО 15 и др.) или поради друга причина.

Данъчно третиране при грешки и коригиращи събития, включително установени след подаване на годишната данъчна декларация.

Парични взаимоотношения между дружеството и собственика (касови наличности; разпределяне на дивиденти; заеми от и към собственика; разходи, без документ; разходи, несвързани с дейността; разчети със собственика; скрито разпределение на печалба).

Данъчно третиране при използване на фирмени активи и за лични нужди.

Въпроси по годишното счетоводно и данъчно приключване на 2018 г.:
– Данъчни постоянни разлики (разходи, несвързани с дейността, скрито разпределение на печалба, непризнати разходи за ДДС; разходи за дарения; липси и брак на активи)
– Данъчни временни разлики (преоценки на активи и пасиви; провизии за задължения; неизползвани отпуски; неплатени доходи на физически лица; регулиране на слабата капитализация; капитализиране на данъчни временни разлики)
– Други суми, с които се преобразува финансовия резултат за данъчни цели (сделки на регулиран пазар (борса); неплатени задължения; преоценъчен резерв; ДДС при регистрация по ЗДДС)
– Данъчен амортизационен план (завеждане, амортизиране и отписване на активи от ДАП; преустановяване начисляването на амортизация; последващи разходи, свързани с амортизируеми активи – ремонт или подобрение)
– Пренасяне на данъчна загуба от страната и от чужбина
– Данъчно третиране на дивиденти

Актуална данъчна практика по ЗКПО.

Очаквани промени в ЗКПО през 2019 г.:
– отмяна на регулирането на слабата капитализация
– въвеждане на нов режим на данъчно регулиране на разходите за лихви
– въвеждане на данък върху печалбата на български дъщерни компании и места на стопанска дейност в чужбина при определени условия (CFC rules)
– промяна в облагането на предприятията в ликвидация и несъстоятелност
– други промени

Очаквани промени в Закона за счетоводството през 2019 г.

Такса за участие:
1. Ранно записване и плащане до 08.02.2019 г. вкл. – 120 лв. без ДДС
2. Регулярно записване след 08.02.2019 до 13.02.2019 г. – 140 лв. без ДДС
Крайната цена е за един участник.
Отстъпка за 2-ма и повече участници – 5% от цената.

Таксата за участие включва:
– 6 уч.часа семинар с възможност за дискутиране на казуси,
– предоставени учебни материали и средства за писане,
– 1 кафе-пауза (кафе/чай, минерална вода/сладки),
– безжичен интернет в залата,
– сертификат за участие.

Таксата за участие се превежда по банков път по сметката на
Адвайзърс джъст ин тайм ЕООД
Райфайзенбанк България ЕАД
IBAN: BG98RZBB91551005787040
BIC: RZBBBGSF
Основание: Семинар ЗКПО – 15.02.2019

За допълнителна информация и изпращане на заявки не се колебайте да се свържете с нас на телефон: 0877845506 или 0878602788; e-mail: seminars@advisorsjit.com
Организаторите си запазват правото за отменяне или промяна на датата или мястото на семинара при недостатъчен брой участници или повишен интерес.

Очакваме Ви! :)
Снимка: интернет