СЕМИНАРЪТ Е ОТМЕНЕН!

Дата:

29 ноември 2019, петък

Час:

08:00 - 16:30

Достъп:

Такса участие

Място:

Парк Хотел Москва, София, ул. Незабравка № 24,

Връзки:

http://

За контакти:

Елинка Рашкова , 0879 54 54 26, 02 974 17 79, E-Mail

Организатори:

РААБЕ България

За събитието

РААБЕ България има удоволствието да Ви покани на
практически семинар:

Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО и
ЗДДФЛ. Критерии за определяне на социалните разходи и
данъчно отчитане. Примери и практика

Лектори: Цветана Янкова, специалист ЗКПО НАП, Лорета Цветкова, специалист ЗДДФЛ НАП

Дата: 29.11.2019 г., София, ул. Незабравка № 24, Парк-хотел Москва

Предназначен за: Главни счетоводители, финансови анализатори, специалисти човешки ресурси и ТРЗ

Програма на семинара:

08:00 – 08:30 ч. Регистрация на участниците
08:30 – 10:30 ч. Данъчно третиране на социалните разходи по реда на ЗКПО:
– Критерии за определяне на даден разход като социален:
вид на социалните придобивки; ред и начин за предоставяне на придобивките;общодостъпност на придобивките до всички наети лица;
– Критерии за определяне на даден социален разход като предоставен в натура:липса или наличие на парични взаимоотношения между работодател и наетите лица по повод предоставянето на социални придобивки.
10:30 – 11:00 ч. Кафе-пауза
11:00 – 12:30 ч. Паралел между социалните разходи и разходите, свързани с лично ползване на служебни активи.
Примери и казуси от данъчната практика.
12:30 – 13:00 ч. Обяд
13:00 – 15:00 ч. Данъчно третиране на социалните придобивки по реда на ЗДДФЛ:
– Социални придобивки, които са освободени от облагане с данък по реда на ЗДДФЛ (видове и условия, за да се третират като необлагаем доход);
– Социални придобивки, които представляват облагаем доход.
– Определяне и внасяне на дължимия данък;
15:00 – 15:15 ч. Кафе-пауза
15:10 – 16:30 ч. Разглеждане на казуси от практиката.
16:30 ч. Приключване на семинара. Раздаване на сертификати.

Такса за участие: 240,00 с ДДС с включени дискусия и обсъждане на казуси, работни материали, кафе-паузи, сандвич за обяд, сертификат за преминато обучение.

Отстъпка за абонати на наши издания 180,00 лв. с ДДС!

P.S. Специална отстъпка 5%, за втори човек от същата организация