Четвърта Годишна Среща на Националната Рибарска Мрежа на тема „Трансферът на знания и иновациите“ – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони

Приключило

1 юли 2021

Равда

Четвърта Годишна Среща на Националната Рибарска Мрежа на тема „Трансферът на знания и иновациите“ – двигатели на устойчивия растеж в рибарските райони

Дата:

1 юли 2021, четвъртък

Час:

10:00 - 19:30

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Хотел "Емералд Ризорт", конферентна зала "Емералд", конференетна зала "Емералд", Равда, с. Равда, община Несебър, ул. Македония № 61

За контакти:

Звено за управление на Националната Рибарска Мрежа, 0876742770, E-Mail

За събитието

По време на четвъртата годишна среща на Националната Рибарска Мрежа ще бъдат разгледани важни теми и практически примери за иновативни проекти, допринасящи за постигане на целите на Европейската зелена сделка и Стратегията „От фермата до трапезата“.

Програмата на срещата включва още, тематични панели, посветени на разработването и финансирането на проекти за иновации. По време на събитието ще бъдат представени и възможностите за финансиране на иновативни проекти чрез ПМДР 2014-2020 и Стратегиите за ВОМР на Местните инициативни рибарски групи.

Заключителната част на годишната среща предвижда посещение на проекти, финансирани по ПМДР 2014-2020 и подхода ВОМР, разглеждане на изложба „Живот сред рибарските мрежи“, организирана от МИРГ „Несебър-Месемврия“, както и дегустация на риба от Черно море и рибни продукти от местни производители, като част от кампанията на Националната Рибарска Мрежа „Аз подкрепям местните рибари“.