Четвърта годишна международна научна конференция по икономически и парични проблеми

Приключило

11 - 12 окт. 2018

София

Дата:

11 - 12 окт. 2018, четвъртък - петък

Час:

09:00

Достъп:

Такса участие

Място:

УНСС, зала „Тържествена“, София

За контакти:

E-Mail

За събитието

За четвърта поредна година имаме удоволствието да обявим Годишната международна конференция по икономически и парични проблеми.

През 2018 г. поставяме акцент върху балканските страни и бъдещето им в обединена Европа.

На 12 Октомври ще бъде организирана пленарна сесия, посветена на 200 годишнината от рождението на Карл Маркс и приноса му в политическата икономия в контекста на съвременните концепции за еволюцията на ролята на парите и капитала в условията на финансиализацията на глобалната икономика и развитието на парично-финансовата интеграция в рамките на Европейския съюз.

Конференцията е организирана от Центъра за парични и икономически изследвания(MRC), съвместно със Съюза на икономистите в България и Катедра „Финанси“ към УНСС и ще се проведе в Университета за национално и световно стопанство на 11 и 12 Октомври 2018г.

Каним всички, които се занимават и изследват проблеми и теми, свързани с монетарната и икономическата политика, да споделят и обменят своите позиции, мнения и гледни точки. Желаещите да участват с доклади в конференцията, могат да изпращат своите заявки в следните области:

1. Парична и финансова икономика
2. Международна икономика и международна политическа икономика
3. Икономическа и парична история и история на икономическата мисъл 4. Мениджмът и маркетинг

Водещи лектори:

Проф. Михаил Головин – Институт по икономика към Руската Академия на науките

Проф. Ксавие Рише – Университет „Париж III – Нова Сорбона“, Франция
Конференцията е открита за всички изследователи в посочените области, както млади,така и изследователи с опит, докторанти, пост-докторанти, включително и специалисти от бизнеса, правителството и неправителствени институции.

Aнглийски, български, и френски ще са работните езици на конференцията.