Case Study „Virtual Power Teams“ & „Only You“

Приключило

12 юни 2018

София

Case Study „Virtual Power Teams“ & „Only You“

Дата:

12 юни 2018, вторник

Час:

18:00

Достъп:

Свържете се с организаторите

Място:

Campus X , София, Alexander Malinov 31

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Peter Ivanov - Virtual Power Teams, Campus X

За събитието

CASE STUDY: „Virtual Power Teams“ & „Only You“ – Dr. Kiril Kalev and Peter Ivanov invite you to an Inspiring evening event revealing 2 innovative methods for business growth! Join us on 12th of June at 6pm in Sofia, Bulgaria or on FB live ;-)

Др. Кирил Калев и Петър Иванов
ви канят на вдъхновяващо вечерно събитие
разкриващо 2 иновативни бизнес метода!

Dr. Kiril Kalev: CASE STUDY :: ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЗУСИ :: PEOPLE BEHIND IDEAS
www.kalev.bg
executive professional coach, entrepreneur, media & communication expert

➢ case study.bg е комуникационен проект за хората постигнали успехи в начинанията си и за тези, които са готови да ги последват и да се развиват по своя път към успеха.
➢ case study.bg е платформа за идеи, споделяне на опит, мотивация. Казусите се представят от създателите, предприемачите и/или ръководителите на успешни и иновативни фирми, организации, проекти.
➢ case study.bg е начин на модерно общуване и стратегическо мислене на основата на реални казуси в различни сфери на човешката дейност: бизнес, управление и развитие на екипи, комуникация, изкуство…
➢ case study.bg е програмирано, корпоративно или отворено, дискусионно събитие до десет участника в рамките на един или два дни

Peter Ivanov

Keynote Speaker, Bestselling Author, Executive Coach – more than 25 years management & coaching experience worldwide; international awards:
• “ Best of the best” – Global IT Services
• “Global IT Connect Award”
• Peter’s Book “Virtual Power Teams” – Amazon Top 3 in international Management

CASE STUDY: Virtual Power Teams
Отличен бизнес резултат: двугодишен проект, включващ двайсет държави в Европа, завършен три месеца по-рано и спестени 250 000 Евро!

➢ Броят на хората, които работят от разстояние нараства с всеки изминал ден. Те работят в сферата на информационните технологии,банковото дело, аутсорсинга, неправителствените организаци и други.
➢ Какви са предизвикателствата в техния професионален живот: дистанцираност, културни различия, работа в различни часови зони, намалена мотивация, поради липсата на яснота и ограничените възможности за комуникация;
➢ Проектите, реализирани от екип, разположен на различни места, страдат от забавено изпълнение или неспазен срок. Причините се коренят в неефиктавната комуникация и липсата на координираност между отделните звена на екипа.

Колко често си задавате въпроса: “Как да се справя с това?”

➢ Колебаете се дали съществува ефективен начин да ограничите своите разходи, като едновременно с това получите достъп до световния ноухау ресурс?
➢ Вярвате ли, че хората са движещата сила на бизнеса днес?
➢ Съществува ли система за управление на екипи в различни локации?

Чуйте историята на Петър Иванов и неговите „Virtual Power Teams“ носители на престижни международни награди!

ONLY YOU!

➢ Мотивационен профил, лична ценностна система и мотивация, щастие;
➢ Разкриване и развитие на таланта;
➢ Емоционална и социална интелигентност;
➢ Развитие на уменията: ръководител, лидер, личност;
➢ Интеркултурна/публична/корпоративна комуникация.