Бизнес симулационна игра, MasterClass

Приключило

12 април 2018

София

Бизнес симулационна игра, MasterClass

Дата:

12 април 2018, четвъртък

Час:

09:00 - 17:00

Достъп:

Такса участие

Място:

MDV Professional Education Ltd, Голяма учебна зала, Учебен център, София, ул. Шейново 7

За контакти:

Христина Христова, +359 887 492 126, E-Mail

За събитието

Business Essentials е серия от ускорени бизнес обучения за мениджъри и предприемачи. Тематичните модули са посветени на бизнес стратегия, маркетинг, финанси, управленско счетоводство и право за мениджъри. През март и април 2018 предстоят Advanced MasterClasses от програмата.

12 април – мастър клас „Бизнес симулационна игра“ с преподавател Георги Кирилов, FCCA CF

Разберете логиката на бизнеса, развийте ключови умения за справяне с предизвикателствата в работата и намерете нови идеи за вашата компания чрез интерактивно практическо упражнение.

Включете се в интензивна симулация по лиценза на Business Today International, за да откриете връзките и зависимостите между операциите в производството, стратегическите решения в маркетинга, планирането и отчитането на финансовия резултат.

В рамките на един ден ще имате възможност да работите в екип с други участници и да се състезавате за пазарен дял в истинска конкурентна среда. Следвайки реалистични процеси и пазарни правила ще трябва да преговаряте с доставчици и клиенти, да предвидите производствени мощности, да наемате или уволнявате персонал, да разработвате нови продукти и да инвестирате в реклама и продажби.

В края на деня ще можете уверено и самостоятелно да оцените представянето на вашата компания, ще разберете дали взетите решения са били правилни и как бихте могли да осигурите устойчивост на вашия бизнес модел.

По време на бордовата игра ще научите как да:

работите в екип и разпределяте задачи
– идентифицирате и измервате ключови показатели за бизнеса (като добавена стойност и – възвръщаемост на инвестицията)
– разграничавате видове разходи и да бюджетирате
– договаряте благоприятни условия с доставчици и финансови институции
– комуникирате коректно и точно оферти и условия към клиенти
– се ориентирате в цифрите от финансовите отчети, за да вземете информирани решения
– разпределяте ограничени ресурси максимално ефективно
– планирате паричните потоци, така че да контролирате баланса на приходите и разходите
– представяте счетоводна информация в опростен и четим вид за целите на анализа и планирането
– предвиждате пазарни трендове и да се ориентирате в сигналите на бизнес средата
– оценявате управленски решения и измервате финансовата им тежес

Обучението е подходящо за:

– Всеки, който се занимава с бизнес – от мениджър на отдел до управител на фирма
– Мениджъри и експерти, които искат да попаднат в екипа с други като тях
– Екипи, които търсят възможност за тийм билдинг и състезание

Преподавателите в програмата са утвърдени специалисти с дългогодишен опит в бизнеса в местни и международни организации. Те споделят реални бизнес казуси с участниците и насърчават дискусиите в клас.