Продуктово обучение „Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light“

Приключило

20 април 2018

София

Дата:

20 април 2018, петък

Час:

10:00 - 12:00

Достъп:

Безплатно (Задължителна регистрация)

Място:

Бизнес сграда на Microinvest, София, ул. Бойчо Бойчев №12

За контакти:

E-Mail

Организатори:

Microinvest

За събитието

София: Продуктово обучение Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light, 20.04.2018 г., 10.00 – 12.00 ч.

Безплатно продуктово обучение „Microinvest Склад Pro и Microinvest Склад Pro Light“

Организатор: Microinvest
Дата: 20.04.2018 г. (петък)
Начало/Край: 10:00 ч. – 12:00 ч.
Място: гр. София, ул. Бойчо Бойчев 12 – новия централен офис на Microinvest
Основни теми:

Oбщо представяне на продуктите
Работа с номенклатури
Основни операции, разплащане и касова книга
Работа със справки и документи
Microinvest Склад Pro Light – Ресторант
Microinvest Склад Pro Light – Търговски обект
Дискусия